راهنمای مراجعین

فایل ها راهنما برای کاربران عزیز پیوست گردیده است.

بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:
فايلها
فرآيند_پذيرش__با_دستور_بستري_از.pdf 281.025 KB
فرآيند_پذيرش__بدون_دستور_بستري_.pdf 293.217 KB
Copy_of_راهنماي_نوبت_دهي.pdf 60.151 KB
فرآيند_پاسخ_به_نامه_ها__.pdf 137.394 KB