امور بهورزی
           
   
                     


 واحد امور بهورزی
نام ونام خانوادگی : خانم نرگس شمس
سمت :کارشناس مسئول
تحصیلات : کارشناس

نام ونام خانوادگی : خانم نیره افشار
سمت :کارشناس واحد
تحصیلات : کارشناس

 


دانلود مجموعه مداخلات اساسی بیماریهای غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی  اولیه  ایران (ایراپن)

 دانلود چک لیست پایش خانه بهداشت

 دانلود رهنما چک لیست پایش

 دانلود آیین نامه دوره آموزش بهورزان با مدرک فوق دیپلم 17 شهریور 1388

 دانلود ایین نامه شورای بهورزی

 عملکرد آموزشگاه بهورزی در خصوص پذیرش بهورز

 نحوه برگزاری باز آموزی درمرکز آموزش بهورزی بوئین زهرا
شرح وظایف: 
آدرس پستی : بوئین زهرا- بلوار شهید بهشتی
تلفن تماس : (34229420)(28)(98+)
فکس : (34224684)(28)(98+)
پست الکترونیک : It_bz@qums.ac.ir
ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی