واحد بهداشت دهان ودندان
 معرفی واحد سلامت دهان ودندان

یکی از مهمترین اهداف دست اندر کاران رشد و توسعه جامعه، تامین سلامت انسانها  می باشد که خود نقش موثری در پیشرفت و توانمندی جامعه دارد. در این خصوص سلامت دهان و دندان بخش مهمی از بهداشت عمومی را تشکیل می دهد که در کیفیت زندگی افراد نقش مهمی دارد. در اکثر کشورها توجه به افزایش سطح سلامت دانش آموزان به خصوص سطح سلامت دهان و دندان آنها، نوعی سرمایه گذاری برای نسل های آینده محسوب می شود که با طراحی مداخلات مناسب در زمینه سلامت دهان و دندان، این امکان در آینده نه چندان دور میسر می گردد.
  برنامه طرح تحول سلامت دهان ودندان شهرستان البرز در 11 مرکز خدمات جامع سلامت، 8 پایگاه سلامت و 7 خانه بهداشت توسط 56 نفر مراقب سلامت و 17 نفر بهورز با ارائه خدمات آموزش ،معاینه فلوراید تراپی کودکان 14-6 سال و توزیع مسواک انگشتی برای گروه هدف کودکان زیر 14 سال، مادر باردار وشیرده تا یکسال درحال اجرا می باشد.
  و همچنین خدمات رایگان دندانپزشکی شامل ترمیم،کشیدن،جرم گیری،پالپوتومی،فیشورسیلنت در 5 مرکز خدمات جامع سلامت توسط 4 نیروی دندانپزشک برای گروه هدف دهان ودندان ارائه میگردد.

ضرورت اجرای طرح

پوسیدگی دندان شایع ترین بیماری مزمن دوران کودکی و نوجوانی است که در بین اقشار مختلف جامعه با هر نژاد، قومیت و سطح اجتماعی مشاهده می شود.  طبق آخرین بررسی های بعمل آمده بطور متوسط هر کودک 5 تا 6 ساله ایرانی دارای 5 دندان شیری پوسیده در دهان خود می باشد و از سن 6 تا 12 سالگی نیز میزان پوسیدگی دندانهای دائمی روندی افزایشی دارد.
واضح است که تهیه و تدارک نیروی انسانی و هزینه اجرای چنین برنامه ای بسیار گزاف خواهد بود حال آنکه ارائه خدمات پیشگیری در جهت جلوگیری از ایجاد بیماریهای دهان و دندان صرف هزینه بسیار کمتری را در پیش خواهد داشت. بهترین زمان جهت کنترل بیماریهای دهان و دندان سنین کودکی و یکی از بهترین مکان ها جهت دسترسی به این گروه سنی مدارس ابتدایی می باشد.
لذا در دوران خدمات دولت تدبیر و امید، در راستای طرح تحول سلامت، توافق نامه ای بین اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش جهت ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی در تاریخ 20/12/93 منعقد گردید. بر طبق ماده یک توافق نامه مذکور، این برنامه برای دوره 6 ساله در نظر گرفته شده است تا با مداخلات مناسبی که در نظر است اجرا گردد تغییر قابل توجهی در شاخص DMFT/dmft دانش آموزان مشاهده شود. امید است با اجرای مطلوب این برنامه، گام موثری در راستای ارتقای سلامت دهان و دندان آینده سازان کشور اسلامی مان برداشته شود.