درمانگاه قلب
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 سید سعید فرزام فوق تخصص جراحی قلب سه شنبه
2 علی چنگیزی فوق تخصص جراحی قلب شنبه
3 مجید حاجی کریمی متخصص قلب / فلوشیپ آنژیو گرافی یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه
4 مهدخت رضایی متخصص قلب / فلوشیپ اکو شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه
5 امیر اریس متخصص قلب شنبه - دوشنبه
6