درمانگاه قلب
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 سید سعید فرزام فوق تخصص جراحی قلب شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
2 علی چنگیزی فوق تخصص جراحی قلب یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
3 مجید حاجی کریمی متخصص قلب / فلوشیپ آنژیو گرافی یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه
4 شادی فقیهی متخصص قلب / فلوشیپ اکو شنبه - چهارشنبه
5 مهدخت رضایی متخصص قلب / فلوشیپ اکو یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
6 سید عیسی هاشمی متخصص قلب و عروق یکشنبه