درمانگاه نفرولوژی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1  ولی اله چگینی فوق تخصص نفرولوژی یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه
2 ملیحه چرخچیان فوق تخصص نفرولوژی دوشنبه
3
4
5
6