درمانگاه داخلی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 سامیا ملک متخصص داخلی دوشنبه
2 آزاده زاهدی فر متخصص داخلی سه شنبه
3 علی شهسواری متخصص داخلی چهارشنبه
4
5
6