درمانگاه داخلی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 محمدرضا کاوه متخصص داخلی شنبه
2 سامیا ملک متخصص داخلی دوشنبه - سه شنبه
3 علی شهسواری متخصص داخلی یکشنبه - چهارشنبه
4
5
6