درمانگاه روماتولوژی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 مهین لشکری فوق تخصص روماتولوژی دوشنبه - چهارشنبه
2
3
4
5
6