درمانگاه چشم
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 مریم اکبری متخصص چشم شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
2
3
4
5
6