درمانگاه مغز و اعصاب
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 حسین مژدهی پناه متخصص مغز و اعصاب یکشنبه - سه شنبه
2 شعیب نعیمیان متخصص مغز و اعصاب شنبه - یکشنبه - سه شنبه
3
4
5
6