درمانگاه عفونی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 بهزاد بیژنی متخصص عفونی شنبه - یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
2 عباس علامی متخصص عفونی دوشنبه
3 حمید رضا نجاری متخصص عفونی دوشنبه - سه شنبه
4
5
6