درمانگاه غدد
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 محمود علی کشاورز فوق تخصص غدد شنبه - چهارشنبه
2
3
4
5
6