درمانگاه ریه
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 مهدی فرض مهدی فوق تخصص ریه یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
2 مریم قرائتی فوق تخصص ریه شنبه - چهارشنبه
3
4
5
6