درمانگاه غدد
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 لیلا مدرس نیا فوق تخصص غدد سه شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه (صبح)
2 دلارام اسکندری فوق تخصص غدد شنبه - یکشنبه
3 محمود علی کشاورز فوق تخصص غدد پنجشنبه (صبح)
4
5
6