درمانگاه مغز و اعصاب
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 رضا گرجی متخصص مغز و اعصاب شنبه - سه شنبه
2
3
4
5
6