درمانگاه آنکولوژی (خون)
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 هادی موسی خانی فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی شنبه - یکشنبه - سه شنبه
2 مجید وفایی تملی فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 
3
4
5
6