درمانگاه آنکولوژی (خون)
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 هادی موسی خانی فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی شنبه - یکشنبه - سه شنبه
2
3
4
5
6