قلب
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 علی چنگیزی فوق تخصص جراحی قلب کلینیک شماره 1 (بوعلی)
2 سید سعید فرزام فوق تخصص جراحی قلب کلینیک شماره 1 (بوعلی)
3 مجید حاجی کریمی متخصص قلب / فلوشیپ آنژیو گرافی کلینیک شماره 1 (بوعلی)
4 شادی فقیهی متخصص قلب / فلوشیپ اکو کلینیک شماره 1 (بوعلی)
5 مهدخت رضایی متخصص قلب / فلوشیپ اکو کلینیک شماره 1 (بوعلی)
6 مجید جمشیدی متخصص قلب کلینیک شماره 2 (هلال احمر)
کلینیک شماره 3 (ولایت)
7 محمد حاجی آبادی متخصص قلب کلینیک شماره 2 (هلال احمر)
کلینیک شماره 3 (ولایت)
8 مریم کشاورز هدایتی متخصص قلب و عروق کلینیک شماره 4 (کوثر)
9 لیلا زاهدی متخصص قلب و عروق کلینیک شماره 4 (کوثر)