اطفال، کودکان و نوزادان
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 سید هوشیار مجابی متخصص اطفال و فوق تخصص نوزادان کلینیک شماره 4 (کوثر)
2 محمد رضا ملکی متخصص اطفال کلینیک شماره 4 (کوثر)
کلینیک شماره 6 (قدس)
3 بهزاد محمد حسینی متخصص اطفال کلینیک شماره 4 (کوثر)
کلینیک شماره 6 (قدس)
4 عبداله دیدبان فوق تخصص غدد -نوجوانان و اختلالات متابولیسم کلینیک شماره 6 (قدس)
5 هادی موسی خانی فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کلینیک شماره 6 (قدس)
6 بنفشه آراد فوق تخصص کلیه کودکان کلینیک شماره 6 (قدس)
7 فرخنده بابایی متخصص کودکان و نوزادان کلینیک شماره 6 (قدس)
8 سید محمد فتحی فوق تخصص آسم ،آلرژی و ایمونولوژی بالینی کلینیک شماره 6 (قدس)
9 ریتا باقریان فوق تخصص گوارش و کبد کودکان کلینیک شماره 6 (قدس)
10 محمد نوبخت فوق تخصص قلب کودکان کلینیک شماره 6 (قدس)
11  احمد قاسمپورگلی فوق تخصص قلب کودکان کلینیک شماره 6 (قدس)
12 حسین فرشاد مقدم فوق تخصص مغز واعصاب کودکان کلینیک شماره 6 (قدس)
13 محمد رضا مرادی متخصص اطفال کلینیک شماره 7 (الوند)
14 سارا الهی متخصص کودکان و نوزادان کلینیک شماره 6 (قدس)
15 مجید وفایی تملی فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کلینیک شماره 6 (قدس)
16 مهدی پروانه فوق تخصص نوزادان کلینیک شماره 6 (قدس)
17 علیرضا طارمیها فوق تخصص عفونی کلینیک شماره 6 (قدس)
18 بهاره عیوض زاده متخصص کودکان و نوزادان کلینیک شماره 6 (قدس)
19 ویکتوریا چگینی متخصص اطفال کلینیک شماره 6 (قدس)