درمانگاه قلب
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 محمد نوبخت فوق تخصص قلب کودکان شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
2  احمد قاسمپورگلی فوق تخصص قلب کودکان یکشنبه - سه شنبه
3
4
5
6