درمانگاه غدد
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 عبداله دیدبان فوق تخصص غدد -نوجوانان و اختلالات متابولیسم یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
2
3
4
5
6