درمانگاه گوش و حلق و بینی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 فرشید صفدریان متخصص گوش و حلق وبینی و جراح سر و گردن یکشنبه -  سه شنبه
2 سیما منتظر لطف الهی متخصص گوش و حلق وبینی و جراح سر و گردن شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
3 مهدیس اصفهانی متخصص گوش و حلق وبینی و جراح سر و گردن یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
4
5
6