واحد ECT و EEG

واحد ECT
مسئول واحدخانم مریم شیروانیان(کارشناس پرستاری)
 تلفن :
33555054-028
داخلی :
217
ایمیل : hospital.bahman@yahoo.com
موقعیت
: واحد ECT در طبقه همکف ساختمان شماره 2 واقع شده است و دارای 7 تخت فعال می باشد و به بیماران بستری و سرپایی خدمات درمانی ارائه میدهد. این بخش در تمامی روزهای هفته حتی ایام تعطیل فعال می باشد
                  
دستگاههای موجود به شرح ذیل میباشد:
 دستگاه شوک قلبی مدل zol
 دستگاه مانیتورینگ قلبی مدل سعادت
 دستگاه پالس اکسی متر مدل اپادیس
 دستگاه الکترو شوک مغزی مدل ارائ
 دستگاه EEG مدل نگار اندیشان و...
 که روزانه این واحدها فعال میباشند و اماده پذیرش بیماران سر پایی وبستری میباشند


 
واحد EEG
مسئول واحدخانم مریم شیروانیان(کارشناس پرستاری)
 تلفن :
33555054-028
داخلی :
217
موقعیت : واحد EEG  در انتهای راهروی ساختمان درمانگاه، واقع شده است و جهت انجام نوار مغزی در تمام روزهای هفته بجز تعطیلات در ساعات 8-14 فعال بوده و به بیماران بستری و سرپایی خدمات درمانی ارائه می دهد