متون عمومي

کاربر گرامی اگر با ارسال فرم صفحه بروز شد مجدد اطلاعات را پرکنید و یا از مرورگر Mozilla Fire Fox و یا Chrome استفاده نمایید
فرم

فرم ارتباط با رئیس بیمارستان
نام
نام خانوادگی
نام واحد یا بخش محل فعالیت
تلفن همراه
نظرات،پیشنهادات و انتقادات