تجهیزات پزشکی

پرسنل واحدتجهیزات پزشکی
:ساناز سردشتی
مدرک تحصیلی:کارشناسی مهندسی پزشکی
شماره تلفن: 33555054- 028
داخلی :209

ایمیل:hospital.bahman@yahoo.com

 
شرح وظایف:
1-سرپرستی و نظارت بر کار تعمیرات تجهیزات پزشکی
2-رسیدگی به امورمربوط به تجهیزات پزشکی و تهیه برنامه های تعمیراتی و راه اندازی دستگاه ها
3-جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نگه داری،تعمیرات و تهیه تجهیزات پزشکی
4-نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی بر اساس استاندارد های تعیین شده
5- پیگیری جهت رفع مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی
6-انجام تحقیقات نظری و عملی پیرامون بهبود کیفیت تولید و نگهداری وتعمیر لوازم  پزشکی
7-نظارت بر تهیه قطعات یدکی ونصب آنها
8-تهیه دستور العمل و آموزش به کارکنان واحد ها در خصوص نحوه کاربا دستگاه ها
9- نظارت بر نحوه انجام کالیبراسیون دستگا ه ها