نام و نام خانوادگی : آقای دکتر پیمان قجربیگی
سمت : معاون غذا و دارو
پست الکترونیک:pqajarbeygi@qums.ac.ir
تلفن مستقیم : 33686400-33670041-028
 
نام و نام خانوادگی : آقای دکتر امید کارآگاه
سمت : مدیر اداره نظارت بر دارو و مخدر
پست الکترونیک:
تلفن مستقیم : 33686400-33670041-028
 
نام و نام خانوادگی : آقای هدایت آزادروش
سمت : مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی،
            آرایشی و بهداشتی
پست الکترونیک:
تلفن مستقیم : 33686400-33670041-028
 
    نام و نام خانوادگی : آقای دکتر عباس طالبیان
سمت : مدیر اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها
پست الکترونیک:@qums.ac.ir
تلفن مستقیم : 33689107-028
 
نام و نام خانوادگی : آقای سعید مافی
سمت : مدیر مالی
پست الکترونیک:
تلفن مستقیم : 33689950-33686402-028
 
نام و نام خانوادگی : آقای مهندس علی صادقی نیارکی
سمت : مدیر آزمایشگاه کنترل
پست الکترونیک:
تلفن مستقیم : 33677172-028
 
نام و نام خانوادگی : آقای محمد پیرمردوند چگینی
سمت : مدیر امور عمومی و اداری
پست الکترونیک:
تلفن مستقیم : 33687113-028
 
نام و نام خانوادگی : خانم مهندس طاهره دینکانی
سمت : کارشناس مسئول اداره تجهیزات پزشکی
پست الکترونیک:FDD_BME@qums.ac.ir
تلفن مستقیم : 33663834-028
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 11686
تعداد بازديد کنندگان سايت: 56022829 تعداد بازديد زيرپورتال: 3767665 اين زيرپورتال امروز: 1153 سایت در امروز: 24593 اين صفحه امروز: 7