متون عمومي
                                                  رادیولوژیست

  
 نام و نام خانوادگی: خانم دکتر فاطمه محمدی ، متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 نام و نام خانوادگی:
آقای دکتر دره شیری ، متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 روزهای فعال:  
یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه  هر هفته به غیر از تعطیلات

 روزهای نوبت دهی:  نوبت دهی به صورت حضوری میباشد.                                   
 

آدرس پستی : بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)

تلفن تماس:   (34225381 - 2)(28)(98+)

فکس:  (34225386)(28)(98+)

پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir

ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15