متون عمومي

                                                  رادیولوژیست


  
 نام و نام خانوادگی: خانم دکتر فاطمه محمدی چلکاسری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 روزهای فعال:  
دوشنبه هر هفته به غیر از تعطیلات

 روزهای نوبت دهی:  نوبت دهی به صورت حضوری و روزهای یکشنبه از ساعت 7:30 صبح


                                   
 

آدرس پستی : بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)

تلفن تماس:   (34225381 - 2)(28)(98+)

فکس:  (34225386)(28)(98+)

پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir

ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15