واحد آشپزخانه
                              واحد آشپزخانه بیمارستان امیرالمومنین(ع)


 نام: فرهاد

      نام و خانوادگی: آقاجانی

     سمت: سر آشپز

 نام: محمد

      نام خانوادگی: محمدخانی

     سمت: کمک آشپز

 نام: محمد
 
    نام خانوادگی: قربانی

    سمت: کمک آشپز


آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:  (34224825)(28)(98+)داخلی 203
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15