مرکز مهارتهای بالینی
تاریخ بازبینی این صفحه: مهر 1396
 
مقدمه و معرفی مرکز:

با توجه به ویژگی منحصر به فرد آموزش علوم پزشکی و لزوم آموزش مهارت های عملی و ارتباطی در کنار حیطه های تئوری و نظری و نیز اهمیت ضرورت رعایت حقوق بیماران و کاهش استرس روانی دانشجویان در انجام پروسیجرهای بالینی، دانشگاه های علوم پزشکی کشور به روش های نوین و کارآمد آموزش مهارت های بالینی روی آورده اند تا از این طریق بهره وری آموزشی افزایش یابد. نتیجه پاسخ به این ضرورت ایجاد بخش ها یا مراکزی بوده که آموزش مهارت های بالینی عمومی را چه به صورت مهارت های رفتاری (
Behavioral) و یا مهارت های ابزاری(procedural) در دانشگاه ها و دانشکده ها عهده دار هستند.در راستای تدوین ترجمان عملیاتی برنامه آموزش عالی حوزه سلامت در طرح تحول نظام سلامت، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، و با توجه به معرفی چالش های اساسی پیش روی آموزش پزشکی کشور، از جمله سیاست ها و جهت گیری های کلی این دانشگاه (در قالب سیاست های دوازده گانه برنامه مذکور)، ترویج استفاده از فناوری ها و تجهیزات نوین آموزشی از قبیل شبیه سازها، skill lab و ... در آموزش عالی سلامت بود که در این راستا، عملیاتی نمودن طرح متمرکزسازی مراکز آموزش مهارت های بالینی دانشگاه و راه اندازیskill lab مرکزی به منظور ایجاد فرصت های یادگیری استاندارد شده مهارت های بالینی جهت کلیه دانشجویان دانشگاه با به کارگیری تمامی پتانسیل های بالقوه و امکانات موجود در هر یک از این مراکز و ...، به عنوان یک اولویت آموزشی در دستور کار معاونت محترم آموزشی دانشگاه در راستای افزایش کیفیت آموزش های بالینی قرار گرفت.
فراگیری مهارت های بالینی به صورت علمی و عملی در این مرکز، باعث خواهد شد که فراگیران بتوانند یادگیری را از محیط شبیه سازی شده به محیط های بالینی واقعی تعمیم داده و بدین ترتیب علاوه بر ارتقاء سطح آموزش، کیفیت مراقبت از بیماران نیز افزایش می یابد (در قالب طرح تحول نظام سلامت).
 با در نظر گرفتن برنامه های عملیاتی این طرح از قبیل مراحل مطالعاتی، برنامه ریزی، اجرا و ... و نیز بهره گیری (مستقیم و غیرمستقیم) از تجربیات سایر دانشگاه های علوم پزشکی، بازدید از قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) در تاریخ 21/4/94 توسط نمایندگان دانشگاه صورت گرفت
 مراحل تامین فضای فیزیکی مرکز، اواخر سال 94 با بررسی نقشه ساختمان دانشکده پرستاری و مامایی و با در نظر گرفتن استانداردهای برگزاری آزمون بالینی ساختارمند عینی (OSCE)  به عنوان یک رسالت مهم این مراکز، آغاز و عملیات طراحی و نوسازی فضا به منظور ایجاد ایستگاه هایی با فضای کافی و آزاد بدون تراکم با اعمال تغییراتی در فضای فیزیکی اختصاص یافته، با هماهنگی دفتر فنی دانشگاه در سال 95 صورت گرفت.
 رسالت مرکز:
ارتقاء مهارت های بالینی، مهارت های ارتباطی، مهارت های بین رشته ای، مهارت های تفکر انتقادی، کار گروهی، ایجاد فرصت هایی برای یادگیری مستقل و مداوم، برگزاری آزمون های بالینی ساختارمند عینی، تولید مواد کمک آموزشی، پژوهش در آموزش.
مرکز مهارت های بالینی دانشگاه با به کارگیری روش های نوین آموزشی، فرصت یادگیری فعال و مداوم را برای فراگیران مختلف از دانشجویان رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه (پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی و بهداشت)، دستیاران تخصصی گروه های بالینی، دانش آموختگان، اعضای هیات علمی و پرسنل بالینی فراهم می کند.
 هدف عمده مراکز آموزش مهارت های بالینی شبیه سازی یک محیط بالینی است، به طوری که بتوان آموزش مهارت های بالینی را کنترل و تمرین کرد. بدیهی است این مراکز فقط مکمل محیط بالینی واقعی هستند و به هیچ عنوان جایگزین آنها نمی شوند.
 

ظرفیت های موجود مرکز:
 • وجود 16 اتاق مجزا به عنوان ایستگاه های آموزشی و آزمون
 • وجود مانکن ها و مولاژهای آموزشی متعدد و متنوع جهت آموزش کلیه دانشجویان و دستیاران تخصصی گروه های بالینی دانشگاه
 • وجود 2 رختکن، سرویس های بهداشتی (آقایان و خانم ها) – آبدارخانه و اتاق سرور (server) مرکز
 • وجود 4 اتاق اداری ، مدیریتی و اتاق کنترل مرکزی
 • وجود 1 سالن بزرگ قابل استفاده برای انجام کارگروهی و برگزاری گروه های بزرگ آموزشی و ارائه کنفرانس ها
 • مجهز بودن مرکز به دوربین های مداربسته با قابلیت ضبط صدا
اعضای مرکز:
دکتر زهرا فراهانی نیک                    متخصص جراحی عمومی                              رییس مرکز
لیلا بهرامخانی                              کارشناس ارشد آموزش پزشکی                     مدیر مرکز
زهرا ولی                                     کارشناس مامایی                                        کارشناس آموزش مرکز
بتول چگینی                                  دیپلم                                                      کمک کارشناس مرکز
مسلم جهانی انبوهی                     -                                                           خدمات مرکز
مرتضی افراس آب                           دیپلم                                                      خدمات مرکز
 
 


مقررات مرکز:                                   
 1. بر اساس برنامه زمان بندی و اعلام شده، راس ساعت برگزاری برنامه/کارگاه آموزشی در مرکز حضور داشته باشید.
 2. ورود به ایستگاه های آموزشی مرکز می بایست با هماهنگی کارشناسان مرکز و پس از حضور اساتید مربوطه صورت گیرد.
 3. غالب وسایل مصرفی این مرکز، قابلیت مصرف دوباره دارند، لذا باید از دور انداختن هر یک از وسایل بدون اجازه گرفتن از مسئولین مربوطه خودداری نمایید.
 4. هنگام کار با مولاژ/مانکن های آموزشی از به کار بردن وسایل نوک تیز، خودکار، قلم و بتادین جداً خودداری کنید و حدالامکان از دستکش یکبار مصرف استفاده نمایید.
 5. در صورت بروز هر گونه آسیب به وسایل یا تجهیزات، کارشناسان مرکز را مطلع کنید. در حفظ وسايل و امکانات مرکز كوشا باشيد.
 6. از خوردن مواد خوراکی و آشامیدنی در داخل ایستگاه های آموزشی مرکز خودداری نمایید.
 7. استفاده از روپوش سفید جهت شرکت در برنامه/کارگاه های آموزشی مرکز الزامی می باشد.
 8. شئونات اخلاقی و اسلامی در مرکز را رعایت نمایید.
 9. از به همراه بردن وسایل شخصی (کیف و ...) در داخل ایستگاه های آموزشی مرکز خودداری نمایید، بدین منظور از کمدهای داخل رختکن استفاده کنید. در همه حال دانشجویان مسئول حفظ وسایل خود می باشند.
 10. استفاده از تلفن همراه (مکالمه، عکس برداری و ...) در داخل ایستگاه های آموزشی مرکز ممنوع می باشد.
 11. از نشستن بر روي تخت های مانکن ها جداً خودداري نمايید.
 12. خارج نمودن هرگونه وسایل مصرفی یا غیرمصرفی از مرکز ممنوع می باشد. در صورت لزوم می بایست با اطلاع و هماهنگی کارشناسان مرکز صورت گیرد.
 13. به منظور هماهنگی بهتر با سایر ایستگاه های آموزشی و جلوگیری از ایجاد اختلال در نظم مرکز، ضمن رعایت سکوت، از تجمع در سالن مرکز اکیداً خودداری نمایید.
 14. جلسات تمرين آزاد با توجه به درخواست و نياز دانشجویان براي هر مهارت آموزشی و با اعلام اسامي تمرين كنندگان و هماهنگي نماينده دانشجویان با کارشناسان مرکز و تعیین وقت قبلی، در نظر گرفته مي شود.
 15. تعداد دانشجویان در هر جلسه تمرین بیشتر از 8 نفر نباشند.
 16. ضروری است فراگیران وقت شناس بوده و در زمان های تعیین شده به مرکز مراجعه کرده یا آن را ترک نمایند.
 17. در جلسات تمرین، هر گروه از دانشجويان موظف به تعيين يك نماينده جهت تحويل گرفتن وسايل قبل از شروع تمرین، سپس تحويل وسايل به صورت سالم و مرتب پس از اتمام جلسه مي باشند.
 18. محوطه کار خود را پس از اتمام تمرین مرتب نمایید.
 19. فراگیران نباید به سایر ایستگاه های آموزشی و یا انبار وسایل مرکز وارد شوند.
 20. عدم رعایت قوانین مرکز منجر به تذکر به دانشجو، اطلاع به استاد و یا مسئولین محترم دانشکده مربوطه خواهد شد.
 21. مسئولین این مرکز، با خوشنودی کامل، پذیرای دریافت هرگونه نظرات انتقادی اساتید محترم و دانشجویان گرامی، در راستای استفاده بهینه از امکانات مرکز و ... می باشند.
 
 لیست برنامه های آموزشی به پیوست می باشد. به این منظور روی این لینک کلیک فرمایید. 
 
                                           
      


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir