داخلی

 
عنوان توضیحات
نوع مرکز شهری
موقعیت جغرافیایی خیابان ولیعصر بالاتر از ورزشگاه پوریای ولی ، مجتمع نیک پی
فاصله تا مرکز شهرستان -
ضریب محرومیت مرکز -
امتیاز -
جمعیت تحت پوشش مرکز -
نام خانه های بهداشت و فاصله تا مرکز -
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز -
تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش 1
ساعات کاری مرکز شنبه تا چهارشنبه 15/14- 45/7
پنج شنبه ها 15/13 – 45/7
سال تاسیس -
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده -
تلفن مرکز 32523511-3
خدمات قابل ارائه در مرکز ویزیت پزشک عمومی- دندانپزشکی – مامائی –
خدمات اورژانس (تزریقات ، پانسمان و.....)
ارائه خدمات مراقبتی به بیماران مبتلا به سل ،هپاتیت،ایدز و.....-انجام واکسیناسیون
سایر واحدهای فعال در مرکز بهداشت محیط - بهداشت خانواده- بهداشت حرفه ای