درمانگاه عفونی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 علیرضا نیکو نژاد متخصص عفونی شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
2
3
4
5
6