درمانگاه مغز و اعصاب
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 رقیه مهردل متخصص مغز و اعصاب شنبه - یکشنبه - سه شنبه
2 رضا گرجی متخصص مغز و اعصاب دوشنبه - چهارشنبه
3
4
5
6