درمانگاه داخلی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 فرشته عطاران متخصص داخلی شنبه - یکشنبه
2 پریسا السادات مدنی متخصص داخلی دوشنبه - چهارشنبه
3 زهرا آذریون متخصص داخلی سه شنبه
4
5
6