درمانگاه گوارش
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 ریتا باقریان فوق تخصص گوارش و کبد کودکان شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
2
3
4
5
6