معرفی کارشناسان واحد
اسامی کارشناسان و مشاوران واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی رجایی
ردیف نام و نام خانوادگی روز و ساعت حضور در واحد شرح وظایف و نوع فعالیت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
1 خانم مریم حبیبی
تمام روزهای هفته
7:30 الی 14:15
مشاوره مقاله نویسی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
مشاوره پروپوزال نویسی
مشاوره  Submit مقالات و پیگیری چاپ
مشاوره جستجوی منابع الکترونیکی
مشاوره ثبت کارآزمایی بالینی در IRCT
ویرایش پروپوزال و برگزاری جلسات داوری و تصویب پروپوزال و پایان نامه ها
2 خانم سمیه احمدی گورجی شنبه/ یکشنبه/
سه شنبه

8 الی 13
مشاوره مقاله نویسی کارشناسی ارشد آمار زیستی
مشاوره آمار  پروپوزال و پایان نامه
مشاوره جستجوی منابع الکترونیکی
مشاوره  Submit مقالات و پیگیری چاپ

زهرا علی‌نسائی
سمت: کارشناس پژوهش
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

روزهای حضور در مرکز: یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه
شماره تماس: 417-33335800

 

شرح وظایف:

 1. مشاوره مقاله نویسی

2. مشاوره پروپوزال نویسی

3. مشاوره  Submit مقالات و پیگیری چاپ

4. مشاوره جستجوی منابع الکترونیکی

5. مشاوره ثبت کارآزمایی بالینی IRCT

6. ویرایش پروپوزال و برگزاری جلسات داوری و تصویب پروپوزال و دفاع پایان نامه‌ها