معرفی کارشناسان واحد
اسامی کارشناسان و مشاوران واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی رجایی
ردیف نام و نام خانوادگی روز و ساعت حضور در واحد شرح وظایف و نوع فعالیت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
1 خانم مریم حبیبی
تمام روزهای هفته
7:30 الی 14:15
مشاوره مقاله نویسی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
مشاوره پروپوزال نویسی
مشاوره  Submit مقالات و پیگیری چاپ
مشاوره جستجوی منابع الکترونیکی
مشاوره ثبت کارآزمایی بالینی در IRCT
ویرایش پروپوزال و برگزاری جلسات داوری و تصویب پروپوزال و پایان نامه ها
2 خانم سمیه احمدی گورجی شنبه/ یکشنبه/
سه شنبه

8 الی 13
مشاوره مقاله نویسی کارشناسی ارشد آمار زیستی
مشاوره آمار  پروپوزال و پایان نامه
مشاوره جستجوی منابع الکترونیکی
مشاوره  Submit مقالات و پیگیری چاپ