اداره خدمات آموزشی
اداره خدمات آموزشی
تاریخ بازنگری این صفحه: آبان  1396


 
کلیه مراحل آموزشی رشته های مختلف مقاطع دکترا- کارشناسی و کاردانی اعم از ثبت نام ، بررسی پرونده ها - میهمانی - انتقالی - صدور گواهی اشتغال به تحصیل - صدور گواهی خروج از کشور - بررسی وضعیت دانشجویان دارای مشکل آموزشی و... در اداره خدمات آموزشی دانشگاه انجام میگردد.آدرس پستی: بلوار شهید با هنر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین –  ساختمان معاونت آموزشیطبقه دوم 
شماره تماس: مستقیم   33360905-028   یا  4-33336001-028 داخلی 2528 و 2529 
ساعت حضورشنبه تا چهار شنبه 7:45 الی 14:15
      پنجشنبه               7:45 الی 13:15
 


معرفی کارشناسان اداره خدمات آموزشی

نام و نام خانوادگیفاطمه ذوالقدر                                                                                       
عنوان پست سازمانیمسئول اداره خدمات آموزشی
تحصیلات  :  لیسانس مدیریت آموزشی
شماره تماس  :   4-33336001 - 028    داخلی 2529


نام و نام خانوادگی: معصومه ترکمن                                                                                                     
عنوان پست سازمانی: کارشناس آموزش
تحصیلات : لیسانس مدیریت دولتی 

شماره تماس: مستقیم   33239254-028   یا  4-33336001-028 داخلی 2528
 


 
 
سامانه ثبت نام الکترونیکی 

سامانه نقل و انتقال 


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir