درمانگاه کودکان و نوزادان
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 بهزاد محمد حسینی متخصص کودکان و نوزادان شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه
2  فرخنده بابایی متخصص کودکان و نوزادان شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
3 سارا الهی متخصص کودکان و نوزادان یکشنبه - سه شنبه
4 بهاره عیوض زاده متخصص کودکان و نوزادان پنجشنبه
5 دکتر مهدی پروانه فوق تخصص نوزادان شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
6 ویکتوریا چگینی متخصص اطفال یکشنبه - چهارشنبه
1