درمانگاه مغز و اعصاب
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 مسلم جابریان همدانی متخصص مغز و اعصاب یکشنبه - دوشنبه
2
3
4
5
6