منابع الکترونیکی در دسترس دانشگاه علوم پزشکی قزوین
        

 اطلاعیه مهم :  

اطلاعیه دسترسی به ژورنال تخصصی پزشکی

New England Journal of Medicine

دسترسی به ژورنال تخصصی پزشکی New England Journal of Medicine برای کلیه کاربران دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور فراهم گردیده است. لذا کاربران محترم می توانند از طریق لینک های ذیل همانند دیگر ژورنال های ارائه شده در محیط OVID به اطلاعات این ژورنال نیز دسترسی داشته باشند:

·      لینک دسترسی به Ovid:   http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi

·      لینک دسترسی مستقیم به New England Journal of Medicine در محیط OvidSP:

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.19.0a/ovidweb.cgi?&S=KFDNFPHPPBDDFPBMNCIKKCLBIHFHAA00&Browse=Toc+Children%7cNO%7cS.sh.68_1460275244_42.68_1460275244_54.68_1460275244_62%7c392%7c50

 

لازم به یادآوری است که دسترسی به اطلاعات لینک های فوق تنها از طریق اینترنت (IP) دانشگاه امکان پذیر می باشد.

 

اطلاعیه دسترسی به ژورنال تخصصی پزشکی

New England Journal of Medicine

 

دسترسی به ژورنال تخصصی پزشکی New England Journal of Medicine برای کلیه کاربران دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور فراهم گردیده است. لذا کاربران محترم می توانند از طریق لینک های ذیل همانند دیگر ژورنال های ارائه شده در محیط OVID به اطلاعات این ژورنال نیز دسترسی داشته باشند:

·      لینک دسترسی به Ovid:   http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi

·      لینک دسترسی مستقیم به New England Journal of Medicine در محیط OvidSP:

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.19.0a/ovidweb.cgi?&S=KFDNFPHPPBDDFPBMNCIKKCLBIHFHAA00&Browse=Toc+Children%7cNO%7cS.sh.68_1460275244_42.68_1460275244_54.68_1460275244_62%7c392%7c50

 

دسترسی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی به بانک اطلاعاتی UP TO Date برقرار شده است و اعضا هیات علمی، دستیاران، پژوهشگران، پزشکان و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی می توانند از این پایگاه اطلاعاتی در مدیریت درمان و تصمیم گیری های بالینی بیماران استفاده نمایند.
آدرس بانک :
http://www.uptodate.com/contents/search  

همچنین در حاضر بانک های اطلاعاتی زیر  نیر در دسترس دانشگاه  میباشد.
 
1-  ISI WEB OF SCIENCE
2- SCOPUS
3-CLINICAL KET
4- COCHRANE
5-MEDLINE OVID
6-EBMR OVID
7- ULRICH
کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران
منابع الکترونیکی فارسی (Full text) 111 منابع الکترونیکی انگلیسی (Full text)
بانک جامع مقالات پزشکی clinicalkey
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی sciencedirect
بانک اطلاعات نشریات کشور proquest
onlinelibrary.wiley
Ovid
چکیده، اطلاعات  کتابشناختی و لینک دسترسی به متن کامل
کتابخانه الکترونیک دانشگاه Google Scholar
ISI
Scoupus
Pubmed
اطلاعات معتبر چند رسانه ای
بانک جامع فیلم سلامت The cochrane library
بانک جامع پزشکی و دارویی ایران Nursing Skills
سایر منابع
1
1
1