آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کد پستی : 15315-34199
تلفن : (5-33336001) (28) (98+)  فکس : 33355162- 028
پست الکترونیک : info@qums.ac.ir
    مشاهده تلفن های مستقیم و داخلی مراکز تابعه دانشگاه
a

نام مرکز

نام رییس/مدیر

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

شماره فکس

پست الکترونیک

ریاست دانشگاه

دکتر  منوچهر مهرام

33377762

2007-2006

33377089

دفتر مقام معظم رهبری حجت الاسلام والمسلمین حسین حیدری

33334893

33334893

روابط عمومی

محمد حسن ارداقیان

33378077

33379995

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه مهندس محمدعلی علویری

33235610

33336001-6

2370

33355162

مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات

دکتر سید مجتبی سید صادقی

33379317

2040

معاونت آموزشی

دکتر پرویز پدیسار 

33341934

33336001-4

2500

33341934

معاونت توسعه مدیریت و منابع

دکتر محمدعلی معصومی فر

18 - 33374617

33374617-18

33374616

معاونت تحقیقات و فناوری

دکتر امیر پیمانی

33337006

2600

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر محمد رضا شیخی

33344504

2700

معاونت بهداشتی

دکتر حمیدرضا نجاری

33686201

33670034

معاونت درمان

دكتر امیرمحمد کاظمی فر

33664302

33662090

 

معاونت غذا و دارو

دکتر پیمان قجربیگی

33686400-33670041

33672783

معاونت اجتماعی

مهندس نوروز علی عزیزخانی

33375152

33355162

دانشکده پزشکی

دکتر سید امیر فرزام

33336001-3103

33324970

دانشکده بهداشت

دکتر علی صفری واریانی

33237269

33336001

3700

33237269

دانشکده پیراپزشکی

دکتر علی صفری واریانی

33336001

33336001

3700

33328213
دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر محمدعلی سلیمانی

33237267 

3500

33237268
دانشکده دندانپزشکی

دکتر داود جمشیدی

33353008-33353064

201

33353066

مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا

دکتر سید سعید فرزام

33339049

212

33326033

33342009

مرکز آموزشی و درمانی قدس

دکتر عبداله دیدبان

227-270 - 33335754

33334807-10

270-227

3344088

مرکز آموزشی و درمانی کوثر

دکتر محمد رضا ملکی

33236378

226-205

مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی

دکتر علی طارمیها

33335800-20

33320105

مرکز آموزشی و درمانی 22 بهمن

دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی

33555054

219

33550254

مرکز آموزشی و درمانی ولایت

دکتر علی اکبر کرمی

33790710

33790612

33790611

بیمارستان امیرالمومنین(ع)

دکتر ابوالفضل ابراهیمی بسابی

34225388

34225386

بیمارستان شفا

دکتر مجید ستوده

35249211

7011

35249218

کلینیک ویژه دانشگاه 33361733
شبکه بهداشت و درمان آبیک

دکتر حسن چیت سازان

32823988

شبکه بهداشت و درمان آوج

مهندس ابوذر رییسوندی

34623820  

34623818

شبکه بهداشت و درمان البرز

دکتر بهزاد میرزازاده

32240640

32240641

شبکه بهداشت و درمان بویین زهرا

آرش خوشنویس زاده

34222229

34224684

شبکه بهداشت و درمان تاکستان

دکتر جلال رحمانی

35230203

35223000

مرکز بهداشت و درمان شهید بلندیان

دکتر علیرضا مهرعلیان

36-33670035

33664060