آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کد پستی : 15315-34199
تلفن : (5-33336001) (28) (98+)  فکس : 33355162- 028
پست الکترونیک مدیریت روابط عمومی دانشگاه : info@qums.ac.ir

          پست الکترونیک مدیریت امور بین الملل دانشگاه :
internationalaffairs@qums.ac.ir

 
   
a

نام مرکز

نام رییس/مدیر

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

شماره فکس

پست الکترونیک

ریاست دانشگاه

دکتر پیمان نامدار

33375156

2007-2006

33377089

دفتر مقام معظم رهبری حجت الاسلام والمسلمین حسین حیدری

33334893

33334893

روابط عمومی

محمد حسن ارداقیان

33378077

33379995

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه مهندس محمدعلی علویری

33235610

33336001-6

2370

33355162

مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات

دکتر اسماعیل کلهر

33379317

2163

معاونت آموزشی

دکتر نوید محمدی

33341934

33336001-4

2500

33341934

معاونت توسعه مدیریت و منابع

دکتر محمدعلی معصومی فر

18 - 33374617

33374617-18

33374616

معاونت تحقیقات و فناوری

دکتر محمدمهدی امام جمعه

33337006

2600

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر محمد رضا شیخی

33344504

2700

معاونت بهداشتی

دکتر جلال رحمانی

33686201

33670034

معاونت درمان

دكتر امیرمحمد کاظمی فر

33664302

33662090

 

معاونت غذا و دارو

دکتر پیمان قجربیگی

33686400-33670041

33672783

دانشکده پزشکی

دکتر سید امیر فرزام

33336001-3103

33324970

دانشکده بهداشت

دکتر رزاق محمودی

33237269

33336001

3700

33237269

دانشکده پیراپزشکی

دکتر رزاق محمودی 33336001

33336001

3700

33328213
دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر محمدعلی سلیمانی

33237267 

3500

33237268
دانشکده دندانپزشکی

دکتر داود جمشیدی

33353008-33353064

201

33353066

مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا

دکتر سید سعید فرزام

33339049

212

33326033

33342009

مرکز آموزشی و درمانی قدس

دکتر عبداله دیدبان

227-270 - 33335754

33334807-10

270-227

3344088

مرکز آموزشی و درمانی کوثر

دکتر مریم رجبی

33236378

226-205

مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی

دکتر علی طارمیها

33335800-20

33320105

مرکز آموزشی و درمانی 22 بهمن

دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی

33555054

219

33550254

مرکز آموزشی و درمانی ولایت

دکتر علی اکبر کرمی

33790710

33790612

33790611

بیمارستان امیرالمومنین(ع)

دکتر محمود فرهادی

34225388

34225386

بیمارستان شفا

دکتر مجید ستوده

35249211

7011

35249218

کلینیک ویژه دانشگاه 33361733
شبکه بهداشت و درمان آبیک

دکتر حسن چیت سازان

32823988

شبکه بهداشت و درمان آوج

مهندس ابوذر رییسوندی

34623820  

34623818

شبکه بهداشت و درمان البرز

دکتر بهزاد میرزازاده

32240640

32240641

شبکه بهداشت و درمان بویین زهرا

آرش خوشنویس زاده

34222229

34224684

شبکه بهداشت و درمان تاکستان

دکتر جلال رحمانی

35230203

35223000

مرکز بهداشت و درمان شهید بلندیان

دکتر علیرضا مهرعلیان

36-33670035

33664060