مدیریت شبکه
معرفی مدیریت شبکه
                                      
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
دکتر علیرضا مهر علیان
 

دریافت رزومه

فرم درخواست ملاقات با مدیر شبکه


تلفن: 32240640

نمابر:
32240641

زمان ملاقات عمومی: سه شنبه ها از ساعت 10 الی 12 با تعین وقت قبلی

آدرس پست الکترونیک
: