درمانگاه ریه
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 فوق تخصص ریه کودکان
2
3
4
5
6