اداره فناوری اطلاعات

تاریخ بازنگری این صفحه: آذر  1396

با توسعه روز افزون سامانه های کامپیوتری و افزایش تعداد کامپیوتر های حوزه، لزوم وجود کارشناسانی متعهد و کوشا به منظور پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم ها، بیش از پیش احساس می شود. کارشناسان این اداره تمام تلاش خود را در زمینه اجرای بدون نقص سامانه های موجود به کار می بندند. در این راستا، سیستم های کامپیوتری و سرور ها به صورت دوره ای بازدید شده و قبل از بروز مشکل نسبت به رفع آن اقدام می گردد. همچنین توسط کارشناسان این حوزه دوره های آموزشی متعدد به منظور استفاده بهینه از سامانه های تخصصی و عمومی برگزار می گردد. در ادامه با مشخصات کارشناسان شاغل در این اداره و شرح وظایف ایشان آشنا می شوید.

 

آدرس پستی: بلوار شهید با هنر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین –  ساختمان معاونت آموزشی- طبقه دوم 

شماره تماس: مستقیم   33360905-028   یا  4-33336001-028 داخلی 2522 و 2521

ساعت حضور: شنبه تا چهار شنبه 7:45 الی 14:15

      پنجشنبه               7:45 الی 13:15

 معرفی کارشناسان اداره فناوری اطلاعات
 سامانه های حوزه معاونت آموزشی

سامانه مدیریت آموزشی (سما)

ثبت نام الکترونیکی

سامانه بازآموزی

آموزش الکترونیکی

فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه

دانش آموختگان

سامانه نقل و انتقال و میهمانی


فرایند انتخاب واحد

فرایند زمان بندی ورود نمراتتوجه: برای دریافت فایل فرم مشخصات خدمات از مرورگرهای firefox یا Google Chrome استفاده بفرمایید.

فرم مشخصات خدمات واحد فناوری اطلاعات


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir