اداره تحصیلات تکمیلی

تاریخ بازنگری این صفحه:  مهر 1396

کلیه مراحل آموزشی رشته های مختلف مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه، از زمان ثبت نام تا فارغ التحصیلی، در اداره تحصیلات تکمیلی انجام می پذیرد. کارشناسان کوشای این اداره تمام تلاش خود را به منظور اجرای قوانین و ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان گرامی، به کار می بندند. در ادامه به معرفی کارشناسان شاغل و کلیه اطلاعات مرتبط با این اداره پرداخته می شود.آدرس پستی: بلوار شهید با هنر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین –  ساختمان معاونت آموزشی

شماره اتاق: طبقه دوم 
شماره تماس:  4-33336001-028داخلی 2524  و 2523

ساعت حضور: شنبه تا چهار شنبه 7:45 الی 14:15

      پنجشنبه               7:45 الی 13:15

 
 
معرفی کارشناسان اداره تحصیلات تکمیلی

 برای دریافت اطلاعات مرتبط با رشته های مقاطع تحصیلات تکمیلی اینجا را کلیک نمایید

 


سامانه ثبت نام الکترونیکی
 

 سامانه دانش آموختگان

توجه: برای دریافت فایل فرم مشخصات خدمات از مرورگرهای firefox یا Google Chrome استفاده بفرمایید.

فرم مشخصات خدمات واحد تحصیلات تکمیلی


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir