مرکز خدمات جامع سلامت شماره 2 (شهدا )
 
مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 2 (شهدا)
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
شماره 9
غیر فعال
ضمیمه
از کمربندی جمهوری اسلامی تا خیابان کوروش و کوچه محمدیه
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی. دندانپزشکی.بهداشت خانواده .مامایی.بهداشت محیط.بهداشت حرفه ای
واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
تعداد پرسنل شاغل
14 نفر
ساعت کاری
7:30 تا 14:15
آدرس و تلفن مرکز
خیابان شهدا – تقاطع خیابان شهدا و تهران قدیم - 33552933