مدارک لازم جهت دریافت گواهی نامه موقت
مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت

تاریخ بازنگری این صفحه: فروردین 1397

قابل توجه دارندگان تعهد محضری :  صدور گواهینامه موقت تحصیلی بعد از اتمام و لغو تعهدات محضری می باشد. 

زمان صدور گواهی نامه موقت بعد از روشن شدن وضعیت طرح نیروی انسانی ( معافیت و یا اتمام آن ) تا زمان دریافت دانشنامه
می‌باشد.مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه موقت:
 

1-اسکن اصل مدرک طرح نیروی انسانی ( برای رشته های مشمول طرح)

2--اسکن اصل گواهی وضعیت بدهی صندوق رفاه دانشجویان ( جهت تهیه این گواهی با سرکار خانم علیجانی شاغل در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه  داخلی2704 تماس بگیرید )

3- -اسکن اصل کارت پایان خدمت یا معاف از خدمت ( برای آقایان ) 

4--اسکن شناسنامه و کارت ملی

5--اسکن یک قطعه عکس 4×3

6 –-اسکن فیش بانکی به مبلغ 10000 ریال به شماره حساب شبا  IR540100004001000901001082 خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت واریز نمایند. (دانش آموختگان به بانکهایی که در آن حساب بانکی دارند مراجعه فرمایند.)
 

ضمنا اصل گواهینامه موقت در هنگام دریافت دانشنامه از دانش‌آموخته اخذ می گردد.

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir


سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir