مرکز خدمات جامع سلامت شماره 8 (علیجانی )


مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 8 (علیجانی)
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
پایگاه کوثر
شهرک کوثر-فلکه دوم- بلوار شهید محلاتی-33786700
ضمیمه
غیاث آباد(میرداماد)، مفتح، ضلع غربی نوروزیان - شهرک عارف
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی.بهداشت خانواده .مامایی.بهداشت محیط.بهداشت حرفه ای
واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
تعداد پرسنل شاغل
12 نفر
ساعت کاری
7:30 تا 14:15
آدرس و تلفن مرکز
انتهای غیاث آباد-شهرک علیجانی-33682776