مرکز خدمات جامع سلامت شماره 3 ( تبریز )
مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 3 (تبریز)
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
ضمیمه
از میدان تره بار – نواب تا چهار راه نواب و کوچه تبریز
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی. دندانپزشکی.بهداشت خانواده .مامایی.بهداشت محیط.بهداشت حرفه ای
واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
تعداد پرسنل شاغل
11 نفر
ساعت کاری
7:30 تا 14:15
آدرس و تلفن مرکز
نواب جنوبی– روبروی شیشه چی- نرسیده به تقاطع شهید انصاری -33552912