معرفی پرسنل
 
 
شهلا کشاورز عمند
تحصیلات: کارشناس بهداشت عمومی
سمت: مسئول روابط عمومی
آدرس: قزوین - انتهای خیابان شهید بابایی - بعد از کانال - مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین - ساختمان ستاد
تلفن مستقیم: 33657427 داخلی: 258
نمابر: 33658060