اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=4a058984-d582-42ff-ba44-4710baee3d45

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=8dfa4c0f-ee2d-4b9b-8ba3-6cf251ff6107

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e79789b0-74c4-462d-a895-afc80a4a5c45

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0143a034-282e-412b-ae68-b93001465e9d

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
 تلفن: 02833686188
 پست الکترونیک: ncomm@qums.ac.ir 
آدرس کوتاه این صفحه: http://url.qums.ac.ir/ncomm

تازه ها
1399/5/25 شنبه
کلیپ اشارات واژگان و عبارات عمومی حوزه درمان
برای دسترسی افراد ناشنوا به خدمات مراقبت سلامت مرتبط با بیماری کووید19
1399/5/25 شنبه
کلیپ اشارات واژگان و عبارات حوزه علائم بیماری کووید19
برای دسترسی افراد ناشنوا به خدمات مراقبت سلامت مرتبط با بیماری کووید19
1399/5/25 شنبه
کلیپ اشارات واژگان و عبارات حوزه پیشگیری
برای دسترسی افراد ناشنوا به خدمات مراقبت سلامت مرتبط با بیماری کووید19
1399/5/25 شنبه
کلیپ اشارات واژگان و عبارات حوزه ارتباط اولیه
برای دسترسی افراد ناشنوا به خدمات مراقبت سلامت مرتبط با بیماری کووید19
1399/5/4 شنبه
فقط 61درصد افراد دیابتی در استان قزوین برای درمان بیماری خود مراجعه می‌نمایند.
برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس درمان دارویی دیابت در تاریخ 31تیر1399
1399/5/1 چهارشنبه
پوستر: خودداری از شنا در کانال‌های آبرسانی
# پویش _ ملی_ نه_ به _غرق _شدگی
1399/5/1 چهارشنبه
پوستر: پیشگیری از غرق شدگی
# پویش _ ملی_ نه_ به _غرق _شدگی
1399/5/1 چهارشنبه
پوستر: خطر غرق‌شدگی کودکان
# پویش _ ملی_ نه_ به _غرق _شدگی
1399/5/1 چهارشنبه
پوستر: لطفا در این تابستان غرق نشو
# پویش _ ملی_ نه_ به _غرق _شدگی
1399/5/1 چهارشنبه
پوستر: بهترین مکان برای شنا کجاست؟
# پویش _ ملی_ نه_ به _غرق _شدگی
1399/4/24 سه‌شنبه
# پویش ملی نه به غرق شدگی
یک سوم قربانیان غرق‌شدگی با مهارت شنا به‌طور کامل آشنا بوده‌اند.
1399/4/22 يكشنبه
بخش 5: پیشگیری از حوادث
از کتاب خود مراقبتی جوانان
1399/4/22 يكشنبه
بخش4: ورزش و فعالیت بدنی
​​​​​​​از کتاب خود مراقبتی جوانان
1399/4/22 يكشنبه
بخش3: عواقب مصرف دخانیات و مواجهه با دود آن
از کتاب خود مراقبتی جوانان
1399/4/22 يكشنبه
بخش دوم: اعتیاد
از کتاب خود مراقبتی جوانان
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: فعالیت فیزیکی
موشن گرافی