معاونت آموزشی
تاریخ بازنگری این صفحه:  شهریور 1397

   حوزه معاونت آموزشی دانشگاه با هدف تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد،
MPH، دکتری عمومی، دکتری تخصصی و Ph.D) و  جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء مرتبه علمی ایشان به مراتب بالاتر تمام تلاش خود را در جهت تأمین نیروی انسانی کارآمد در حیطه بهداشت و سلامت جامعه به کار می بندد. در ادامه به معرفی معاون و مدیران این حوزه پرداخته می شود.
 
                                       

 
                         


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir